יום ראשון, 29 בינואר 2012


כבוגרת הקורס "מדעי החינוך במאה ה- 21" וכמי שנפלה לה הזכות הגדולה לשמוע את משנתו של פרופ' דוד חן במהלך סמסטר שלם אשתף בקצרה  על מהפכת הידע.
בפתח הדברים פרופ' דוד חן עושה הבחנה מאוד ברורה בין חינוך של המאה ה- 19 וחינוך של המאה ה- 21. תהליכי הגלובליזציה גרמו לשינויים חברתיים, תרבותיים כלכליים ופוליטיים. מושג "הכפר הגלובלי" הפך לשגור בפינו והמשמעות היא הסרת גבולות וחיזוק מגמת הומוגניזציה. עם התפתחות הטכנולוגיה המתקדמת ומואצת המאפשרת להגיע אל המידע באופן זמין בכל רגע  בכל נושא לכל אדם, או משאב אחר   כך שאמצעי המידע התרבו וסוכני הידע הפכו למגוונים גם מחוץ לבית הספר.
לפיכך מציע פרופ' דוד חן לגבש מחדש את כל תחום החינוך אשר יתאים למאה ה- 21, לעולם הגלובלי ואשר יכשיר את התלמיד אל עולם זה. לפיכך יש לגבש תכניות לימודים עם מקצועות ליבה כגון: שפת אם, אנגלית, ידע עולם, ידע עולם חברתי-תרבותי ומיומנויות יסוד בהיקף של 30% ו-את 70% הנותרים יש להקדיש ללימודי בחירה שיקבעו במשותף ע"י התלמיד והוריו. לימודי הבחירה יאפשרו התאמה לשונות
הקיימת בקרב התלמידים.
 מעמדו של המורה  משתנה אף הוא שכן מכיוון ואין הוא סוכן הידע הבלעדי  תפקידו במערכת מוגדר כמתווך בין התלמיד לידע, עליו יהיה ללמד  כלים בהם התלמיד יוכל ללמוד באופן עצמאי ואחראי ללמידה האישית.

פרופ' חן רואה בתחום החינוך כבתחום המדע ולא כפי שנהוג היה לראותו שייך לתחום הפילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה. בחינת נושא החינוך תחת משקפי המדע מאפשרת ראיה אחרת  המלמדת רבות על הסיבות לשונות בקרב התלמידים . תורשה וסביבה מהווים גורמים משפיעים בהיקף של בין 80-60%  לפיכך יש לראות בכל אחד מהתלמידים יישות לומדת בפני עצמה ולהתייחס אליה באופן טבעי ונורמלי. לפיכך לא ניתן להגדיר כיתות ככיתות הומוגניות מכיוון שאין אחידות בקרב התלמידים, כל אחד הינו יחיד, שונה ומיוחד.
 מאז המצאת הכתב החלו להצטבר מאגרי מידע רבים ומידע זה הולך ומתעצם בכל רגע וניתן להגיע אליו באופן נגיש ביותר. בשל העלייה הרבה והמהירה בידע הציבורי, הפילוגנטי נוצר פער בין הידע האישי, אונטוגנטי לידע הציבורי. קשה מאוד להגיע לכל כך הרבה מידע בזמן קצר כל כך. לפיכך תפקידה של מערכת החינוך יהיה לפתח בתלמיד חשיבה ביקורתית, יכולת למידה עצמית ולמידה של כלים להתמודד עם כמוית הידע הרבות. המורה חייב לשנות את תפקידו ממקור ידע בלעדי למתווך הידע הציבורי לידע אישי של התלמיד.